Meghívó a soron következő közgyűlésre

Tisztelt Egyesületi Tag!
Ezúton tisztelettel meghívjuk a Gyógyulj Velünk Egyesület közgyűlésére.
A közgyűlés helye: Egyesített Szent István és Szent László Kórház 1. pavilon
(Tűzmadár Ház), 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.
A közgyűlés időpontja: 2019. október 17. 15.30 óra
A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:
1. Javaslat az Egyesület Alapszabályának módosítására
2. Hozzászólások, szavazás az Alapszabály módosításáról
3. Az Egyesület elnökségi tagjainak újraválasztása
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés ugyanazon a napon, 16.00 órakor kerül megtartásra, változatlan helyszínen és napirendi pontokkal. Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Kalotay Gábor
elnök
Gyógyulj Velünk Egyesület