Meghívó közgyűlésre

Tisztelt Egyesületi Tag!
Ezúton tisztelettel meghívjuk a Gyógyulj Velünk Egyesület közgyűlésére.
A közgyűlés helye: Egyesített Szent István és Szent László Kórház 1. pavilon
(Tűzmadár Ház), 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.
A közgyűlés időpontja: 2019. április 25. 15.30 óra
A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:
1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2018. évi tevékenységéről, gazdasági helyzetéről
2. Hozzászólások, szavazás az Elnökség beszámolójáról
3. Javaslat az Egyesület 2019. évi munkatervére, költségvetésére
4. Hozzászólások, szavazás a munkatervről és a költségvetésről
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés ugyanazon a napon, 16.00 órakor kerül megtartásra, változatlan helyszínen és napirendi pontokkal. Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Kalotay Gábor
elnök
Gyógyulj Velünk Egyesület